Produkti

Ex9M ierīču papildaprīkojums

Papildaprīkojums Ex9M automātslēdžiem lietajos korpusos. Izmantojot piemērotu papildaprīkojumu, iespējams papildināt un modificēt pamata automātslēdža funkcijas.

Automātslēdžus var aprīkot ar papildkontaktiem AX21 (līdz 2 ierīcēm pat M1 izmēra korpusam) un vienu signālkontaktu ierīci AL21 vai agrāk izgatavoto signālkontaktu EC 2i. AX21 un AL21/EC 2i montējami atšķirīgās vietās, tādēļ viena kontaktu veida izmantošana neierobežo otra tipa kontaktu skaitu. AX21 un AL21/EC 2i var izmantot neatkarīgi no automātslēdža korpusa izmēra.

Automātslēdžiem var pievienot vienu pazemināta sprieguma atslēdzēju UVT2i vai vienu šuntējošo atslēdzēju SHT2i. Dažādas šo ierīču versijas dažādiem korpusu izmēriem ļauj optimizēt šo ierīču enerģijas patēriņu.

Automātslēdžus var aprīkot arī ar dažādiem pārslēdža darbināšanas piederumiem. Pieejams tiešā pievada pagriežams rokturis, pagriežams rokturis ar pagarinātu pievadu, piemēram, pārslēdzēja roktura montāžai uz durvīm, un motora piedziņa.

Ierīces montāžu uz plates var veikt ar montāžas komplektā esošajām skrūvēm. M1 un M2 izmēru ierīču montāžai var izmantot DRA adapterus ierīču montāžai uz 35 mm DIN sliedes. Ja ir prasība novietot blakus dažāda izmēra ierīces, to uzstādīšanas augstumu starpības kompensēšanai var izmantot distancerus WG, kas nodrošina ierīču priekšējo paneļu vienādu attālumu līdz priekšējai platei.

Lai pievienotu vadus ir pieejami dažādi kārbu veidi un tuneļveida spailes MC.

  • Papildkontakti, kas darbojas sinhroni ar galvenajiem kontaktiem
  • Signālkontakti, kurus aktivizē automātslēdža elektriskā pārslēgšanās (kustības signālkontakti)
  • Šuntējošie un pazemināta sprieguma atslēdzēji
  • Attālās vadības ierīces
  • Pagriežamie rokturi
  • Pieslēgspailes un pārsegi
  • Montāžas adapteri un dziļuma distanceri