Produkti

Noplūdes strāvas detektora uzliekamie bloki Ex9LE

Ex9LE noplūdes strāvas detektora (RCD) uzliekamie bloki paredzēti lietošanai kopā ar Ex9BH un Ex9BN automātslēdžiem un atbilst IEC/EN 61009 standarta prasībām. Pieejamas versijas visiem Ex9BH un Ex9BN automātslēdžu variantiem, tādējādi dodot iespēju izveidot dažādas ierīču kombinācijas ar integrētu noplūdes strāvas un pārslodzes aizsardzības funkcionalitāti. Salīdzinot ar tradicionālo magnētisko koncepciju, modernā elektroniskā tehnoloģija dod iespēju precīzāk novērtēt noplūdes strāvu, kas būtiski palielina ierīces darbības drošumu. Elektroniskajai versijai nav jāsastopas ar armatūras magnetizācijas problēmām, kas ir parastajām magnētiskajām ierīcēm, vienlaikus standarti prasa veikt regulāras pārbaudes, lai atklātu un novērstu šīs problēmas. Ex9LE moduļiem regulāras pārbaudes nepieciešamas tikai tādēļ, lai formāli apstiprinātu ierīces atbilstību standartu un citu normatīvo dokumentu obligātajām prasībām; ieteicamais pārbaužu intervāls ir viens gads.

Ierīces ir pieejamas visām pievienoto automātslēdžu nominālo strāvu diapazonām līdz 63 A. Nominālo noplūdes strāvu var iestatīt 10, 30, 100 vai 300 mA. Nosacīto īsslēguma izturību nosaka automātslēdža īsslēguma strāva, attiecīgi 10 kA Ex9LE kombinācijai ar Ex9BH un 6 kA Ex9LE kombinācijai ar Ex9BN.

  • Kombinācijai ar Ex9B sēriju automātslēdžiem
  • Nosacītā īsslēguma izturība Inc 10 kA kombinācijā ar Ex9BH un 6 kA kombinācijā ar Ex9BN
  • 1 + N līdz 4 polu versijas
  • Nominālā noplūdes strāva 10, 30, 100, 300 mA
  • Nominālā strāva līdz 40 un līdz 63 A
  • Nominālais darba spriegums 230/400 V maiņstrāva
  • AC tipa noplūdes strāvas detektors